AB Byggtest är ett konsultföretag som specialiserat sig på analys och åtgärder vid problem med inomhusmiljön.

Acropolis
 
Vi utför:
 • Byggnadstekniska undersökningar
 • Utredningar av inomhusproblem
 • Mykologiska analyser på eget laboratorium
 • Fuktanalyser på eget fuktlaboratorium
 • Kemiska analyser (VOC)
 • Entreprenadbesiktning
 • Värmefotografering och täthetsprovning
 • Radonundersökningar
 • Våra tjänster      
  Om Byggtest      
  Kontakta oss      
   


  Stockholms kontoret
  Näsbydalsvägen 13
  183 31 Täby
  Tel 08-768 00 30
  Fax 08-768 00 33


  Rimbo/Norrtälje
  PL 1862
  762 92 Rimbo
  Tel 0175-605 75
  Fax 0175-606 46