Analys av byggskador
Byggskador beror i många fall på en kombination av flera skadeorsaker. Konstruktioner kan påverkas av fukt, i såväl platta på mark som krypgrunder, från läckage i tak eller skador på ledningar. I samband med utarbetande av åtgärdsförslag upprättar vi även åtgärdsprogram samt utför kontroll och uppföljning vid åtgärder.


Vi är medlemmar i byggdoktororganisationen. Byggdoktorerna är ett nätverk av sakkunniga skadeutredare inom främst fukttekniska utredningar.

 Bilder på byggskador
      Fuktskadat golvbjälklag

Läs mera:
www.byggdoktor.com
SP, emission
     
Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46