Mekaniskt ventilerade golv
Vi har under många år medverkat vid åtgärdande av problem orsakade av kaseinhaltiga flytspackel och fuktskador etc. En lösning har varit att montera en mekaniskt ventilerad övergolvs-konstruktion.

De mekaniskt ventilerade golven skapar ett undertryck samt ett flöde över undergolvet och ventilerar bort fukt, gaser etc. som i annat fall kommer upp i rumsluften.Under de senaste 10 åren har vi gjort täthetsprovningar, funktionskontroller och besiktningar i mer än 1000 lägenheter och ett stort antal skolor, daghem och lokaler.

Läs mer på t ex: www.isola.se, www.nivellsystem.se

Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46