Mykologiska analyser

Vi har ett eget byggnadsmykologiskt laboratorium och utför
både mikrobiella materialanalyser och luftanalyser.

Vi har lång erfarenhet av rötsvampsproblematiken som
exempelvis Hussvampsangrepp.

En annan specialitet är anpassade materialtester för tillverkningsindustrin, där nya produkters mögelresistens bestäms.

Ladda ner "Lic avhandling på Våtrum" i .pdf format

 Bilder från byggnadsmykologiska laboratoriet
Mykologiskt laboratorium  Mykologiskt laboratorium    Hussvampsangrepp
Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46