Radonundersökning
Radon i våra byggnader är idag ett stort problem. Vi utför radonmätning och radongassökning för att fastställa halter och inläckageplatser. Vidare upprättar vi även åtgärdsprogram samt utför kontroll och uppföljning vid åtgärd.

Vi använder bl a följande mätinstrument
Radongasmätare ATMOS 12 dpx.
Gammamätare BICRON micro-Sievert.

Gränsvärden och riktvärden.
Högsta radonhalt i befintliga bostäder, lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m3.
Högsta radonhalt i nya byggnader är 200 Bq/m3.

För mer information om gränsvärden:
www.ssi.se/

Nya regler för radonbidrag
Från den 1 januari 2003 ger staten bidrag till åtgärder som sänker radonhalten i egnahem till högst 200 Bq/kvm.

Vill du veta mer om bidragsreglerna, se:
www.boverket.se

Byggtest är en av SSI godkänd konsult.

 Bilder från radonundersökningar
Läckagesökning Markundersökning Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial
Mätning av radon  Otäta genomföringar Radonsug

 

Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46