Lufttäthetsprovning
För att säkerställa ett bra inomhusklimat i en byggnad och spara energi skall föreskrivna gränsvärden enligt BBR 99 uppfyllas.Täthetsprovning vid t ex uppförande av flerbostadshus, kan vid ett tidigt byggnadsskede visa t ex var luftläckage föreligger, eller förekomst av konstruktiva problem.

 Bilder från lufttäthetsprovning
Luftläckage Täthetsprovning

Fuktskador orsakade av konvektion kan på detta sätt förebyggas. I vissa fall kan även källan till luktproblem identifieras.Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46