Våtrum
I dag utförs ombyggnader av våtrum i stor omfattning. Det kan vara föranlett av stambyten, vattenskador eller att man vill förnya. Vi har medverkat vid ombyggnader av fler än 1000 badrum, i dessa har vi utfört kvalitetskontroller avseende arbetsutförande.
Vår erfarenhet omfattar både forskningsarbete vilket resulterat i en Licentiatavhandling avseende ”Mögelresistens hos beklädnader i våtrum” samt mångårig medverkan vid framtagning av system och utförande gällande ombyggnader av våtrum.

Läs mera:
Sammanställning av Lic. avhandling upprättad av bla Lauris Grinbergs, Arne Hyppel, Ingemar Höglund, Göran Ottoson.

Byggforskningsrådets meddelande nr 164.

Ladda ner "Lic avhandling på Våtrum" i .pdf format

 Bilder från våtrum
Skador på grund av felaktigtutförande

 


Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46