Värmefotografering / Termografering
Genom att använda värmekamera kan byggnaders isoler- och täthetsfunktion kontrolleras. Ett bristfälligt inomhusklimat kan ha samband med luftrörelser, som sätter ner isolerfunktionen och orsakar drag. Med kamerans hjälp kan otäthet och fuktskador spåras.


Nedan följer några exempel på när värmekameran kan användas.

1. ISOLERINGEN TÄCKER INTE
Otillräcklig eller felaktigt placerad isolering i taket, vid takfoten, kan bli ödesdigert. Om isoleringen ligger fel, avslöjar värmekameran det, som termogrammet visar. Det slutna rummet i hörnet, under isoleringen, kyler taket i rummet under. Dessutom kan kondens bildas, med åtföljande mögelrisk.


2. DRAGKÄNSLIGA HÖRN I TAKET
I äldre hus kan isoleringen ha varit heltäckande från början, men flyttat på sig med tiden så att drag och köldbryggor uppstår. Viktigt är att isoleringen ligger dikt mot innertaket, men med en luftspalt mot yttertaket, annars riskerar man kondens, fukt och mögel.


3. DRAG KRING KARMAR
En vanlig orsak till drag omkring dörrar och fönster är att isoleringen – drevningen – är dålig mellan karm och vägg och mellan tröskel och golv. Om man tar bort fodren, listen som täcker springan mellan karm och vägg, kan man komma åt att rätta till drevningen. En enkel åtgärd som spar mycket pengar och avsevärt ökar komforten. I ett nytt hus skall detta naturligtvis vara gjort. Värmekameran visar direkt om isolering saknas.

4. DET DRAR VID GOLVET
Här är isoleringen dålig i bjälklaget nere vid golvet. Det är speciellt vanligt i källarlösa hus. Teckningen visar vad som sker när isoleringen är felaktig. En annan källa till golvdrag är att den smala spalten mellan väggbeklädnad och bjälklagskanten inte är tätad. Den bör drevas eller plastskummas.

5.KYLA RAKT IGENOM VÄGGEN
Vid montering av en eldosa, har elektrikern makat undan isoleringen och inte återställt den. Isoleringen försämras i en stor del av väggen, dels genom drag, och dels genom att kylan följer elledningen. Dålig isolering i väggar avslöjas obarmhärtigt av värmekameran. Dålig isolering i väggar är vanligast över och under fönster och dörrar, samt i hörn och vid tak. Vid renovering av fasaden kan man passa på att komplettera isoleringen.

6.ILLA TÄTAD TAKLUCKA
Oj, vad det drar genom den här takluckan, trots att den är stängd. Orsaken kan vara densamma som vid punkt 3, dvs. dålig drevning. Men draget kan också bero på dålig tätning mellan luckan och taket. Det kan åtgärdas genom att man monterar tätningslister. Ett annat fel som förekommer är att luckan i sig själv är oisolerad.


För mer information om värmefotografering:
www.flir.com
Välkommen      
Om Byggtest      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46