Medarbetare

Pär LundbergPär Lundberg
VD, Tekniskt ansvarig. Byggnadsingenjör SBR. Byggdoktor.

Pär har lång erfarenhet av utredningar och åtgärder vid problem med inomhusmiljön. Under 20 år har han arbetat med skadeutredningar där fukt, mögel, radon och emissioner från byggnadsmaterial ofta varit orsaken till människors hälsobesvär eller påverkat inomhusmiljön negativt. Han har i många av dessa fall medverkat vid både projektering och utförande av saneringsåtgärder. Pär utför även värmefotograferingar och täthetsprovningar vid bl.a. nyproduktion.


Kontakta Pär
Dir.tel: 08-768 00 32, 0175-605 75
Mobiltel: 070-570 58 28
 
Specialiteter:
Skadeutredningar
Besiktningsverksamhet
Projektledning
Byggledning
Upphandling
Lufttäthetsprovning
Värmefotografering
Radonundersökningar

 


Lauris Grindbergs Lauris Grinbergs

Teknisk Licentiat. Byggdoktor.

Ansvarig för det byggnadsmykologiska laboratoriet. Lauris har arbetat på Institutionen för byggnadsteknik, KTH med forskning inom byggnadsmykologi fram till 1995. Efter det har han arbetat främst med skadeutredningar inom fukt- och mögelområdet, radonproblem, samt inrättandet av företagets byggnadsmykologiska laboratorium.

Kontakta Lauris
Dir.tel: 08-768 00 30
Mobiltel: 070-664 00 23
 
Specialiteter:
Byggnadsmykologiska undersökningar och analyser
Fuktutredningar
Skadeutredningar
Lufttäthetsprovning
Radonundersökningar

 


Lars-Erik Wahlberg Lars-Erik Wahlberg

VVS-ingenjör.

Lars-Erik har mångårig erfarenhet av VVS frågor från sina år på ett stort bostadsbolag i Stockholm. Lars-Erik är verksam som VVS ingenjör med inriktning på nyproduktion, ombyggnad samt förvaltning.

Kontakta Lars-Erik
Dir.tel: 08-768 00 32
Mobiltel: 070-288 60 32
 
Specialiteter:
VVS utredningar.
Besiktningar.

 


Marie Engdal

Ekonomi-, data- och marknadsansvarig.

Marie arbetar främst med företagets ekonomi och administration men är även IT- och marknadsansvarig.

Kontakta Marie
Dir.tel: 0175-605 75
 Välkommen      
Våra tjänster      
Kontakta oss      
 


Stockholms kontoret
Näsbydalsvägen 13
183 31 Täby
Tel 08-768 00 30
Fax 08-768 00 33


Rimbo/Norrtälje
PL 1862
762 92 Rimbo
Tel 0175-605 75
Fax 0175-606 46